Équipe U9

Tournois

Tournoi U9-1
Di 10.09.2023
Tournoi HC Université Neuchâtel (U9-1)
14:45
Di 01.10.2023
Tournoi HC Université Neuchâtel (U9-1)
11:15
DI 15.10.2023
Tournoi HC La Chaux-de-Fonds (U9-1)
12:00
Di 22.10.2023
Tournoi U9-1
12:00
Sa 02.12.2023
Tournoi HC Ajoie (U9-1)
12:00
Di 14.01.2024
Tournoi HC La Chaux-de-Fonds (U9-1)
12:00
Di 21.01.2024
Tournoi U9-1
12:00
Sa 10.02.2024
Tournoi HC Ajoie (U9-1)
12:00
Sa 09.03.2024
Tournoi HC Delémont-Vallée (U9-1)
14:30
Tournoi U9-1
Di 10.09.2023
Tournoi HC Université Neuchâtel (U9-2)
14:45
DI 08.10.2023
Tournoi HC Université Neuchâtel (U9-2)
10:45
Sa 14.10.2023
Tournoi U9-2
17:00
Di 29.10.2023
Tournoi HC Les Griffons B (U9-2)
11:30
Di 12.11.2023
Tournoi HC La Chaux-de-Fonds (U9-2)
14:00
Di 26.11.2023
Tournoi HC Yverdon-les-Bains (U9-2)
17:15
Di 03.12.2023
Tournoi HC Les Griffons C (U9-2)
11:30
Di 17.12.2023
Tournoi HC La Chaux-de-Fonds (U9-2)
12:00
Di 07.01.2024
Tournoi HC Les Griffons B (U9-2)
11:30
Di 28.01.2024
Tournoi HC Yverdon-les-Bains (U9-2)
17:15
Di 04.02.2024
Tournoi HC La Chaux-de-Fonds (U9-2)
12:00
Di 18.02.2024
Tournoi HC La Chaux-de-Fonds (U9-2)
12:00
Di 25.02.2024
Tournoi HC Les Griffons C (U9-2)
11:30
Di 03.03.2024
Tournoi U9-2
12:00